+90 224 280 75 00 info@akyapak.com.tr
Akyapak İlgili Kişi Başvuru Formu
Ana sayfa Akyapak İlgili Kişi Başvuru Formu

“AKYAPAK ULUSL.DIŞ TİC.MAK.SAN.A.Ş. veya AKYAPAK MAKİNA A.Ş.” (“ŞİRKET”)

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

1. GENEL

Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü  maddeleri  uyarınca  yapılacak  başvuruları  ivedilikle,  etkin  ve  kapsamlı  bir  şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu , veri sorumlusu sıfatıyla AKYAPAK ULUSL.DIŞ TİC.MAK.SAN.A.Ş. veya AKYAPAK MAKİNA A.Ş. (“AKYAPAK” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

2. BAŞVURU YOLU

Siz veri sahipleri, KVKK’nun 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, KVKK'nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

• İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Akçalar Sanayi Bölgesi, Koru Çeşme cad.No:8/A 16225 Akçalar / BURSA adresine şahsen başvurarak,
• İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Akçalar Sanayi Bölgesi, Koru Çeşme cad.No:8/A 16225 Akçalar / BURSA adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,
• İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını akyapakvk@akyapak.com.tr veya akyapakvk@akyapak.com  e-posta
Adresine elektronikimzalı olarak, iletebilirsiniz.

Siz veri sahipleri, başvurularınızı Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilirsiniz.

3. VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

KVKK’nun ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve AKYAPAK tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz.

Başvuru Tarihi:

 A.Başvuru Yapan İlgili Kişi Bilgileri

İsim:

 

Soy isim:

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

 

Adres:

 

B. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:
  1. Adresime gönderilmesini istiyorum.
  2. E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  3. Elden teslim almak istiyorum.
C. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Hissedar gibi)
 1. Müşteri
 2. Ziyaretçi
 1. İş Ortağı
 2. Diğer: ......................................................................

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ................................................................................
Konu: ....................................................................................................................................................

 

 1. Eski çalışanım.

 

Çalıştığım Yıllar:. .......................................

 

 1. Diğer
 1. İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.

Tarih:
...........................................................................

 1. Üçüncü Firma Çalışanıyım.

 

D. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………..………………………….…………………………………………..…………….…………………………….….…………………..……………………..………………………….…………………………………………..…………….……………………………….…………………..……………………..………………………….……………………………………….…..…………….……………………………….…………………..……………………..………………………….…………………………………………..…………….……………………………….…………………..……………………..………………….……….…………………………………………..…………….……………………………….…………………..……………………..………………………….…………………………………………..…………….……………………………….……………..

Açıklama:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki taleplerinizin yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu itibarla yazılılık koşulu kapsamında, İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Akçalar Sanayi Bölgesi, Koru Çeşme cad.No:8/A 16225 Akçalar / BURSA adresine şahsen başvurarak, İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Akçalar Sanayi Bölgesi, Koru Çeşme cad.No:8/A 16225 Akçalar / BURSA adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla, İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını akyapakvk@akyapak.com.tr  veya akyapakvk@akyapak.com  e-posta Adresine elektronikimzalı olarak, iletebilirsiniz. Başvuru formu, Şirket ile olan ilişkinizin tespit edilmesi, Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz varsa, başvurunuzu doğru ve kanuni süresi içerisinde yanıtlayabilmemiz için hazırlanmıştır. Hukuki ve cezai riskleri önlemek için Şirketimizin kimlik ve yetki tespiti yapabilmesi için ek bilgi/belge talep hakkı saklıdır. Lütfen işbu form kapsamında tarafımıza ilettiğiniz taleplerinizin doğru ve güncel olmasına dikkat ediniz. Zira iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun AKYAPAK’a ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, AKYAPAK, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

5. VERİ SAHİBİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI
Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz  (30)  gün  içinde  cevaplandırılacaktır.  Cevaplarımız  ve  değerlendirmelerimiz,  işbu  başvuru formundaki  seçiminize  göre  KVKK’nun  13.  maddesi  uyarınca,  yazılı  veya  elektronik  ortam vasıtasıyla   tarafınıza   iletilecektir.   Başvuru   sonucunun   posta,   elektronik   posta   veya   faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihiniz varsa, B sekmentindeki tercihleri seçiniz

Talepleriniz AKYAPAK tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

6. VERİ SAHİBİ BEYANI
KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde  değerlendirilerek  sonuçlandırılmasını  rica  eder,  işbu  başvuruda tarafınıza  sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Veri Sahibi
Adı Soyadı ...........................
Başvuru Tarihi ...........................
İmza ...........................

Sayfayı word dökümanı olarak indirin
Bu sitede yer alan fotoğrafların tamamı temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde olmayabilir. Akyapak, makine görünümlerinde ve özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Metal bükme, delme, kesme makineleri ve kaynak çözümleri ile 6 kıtada 112 ülkeye ihracat yapan Bursa’nın en köklü üreticilerinden AKYAPAK 60. yılını kutluyor.


E-bülten listesine kayıt ol

İletişim

MERKEZ & FABRİKA

Hasanağa OSB Mah. HOSAB Sanayi Cad.
No: 62 Nilüfer
BURSA / TURKEY

Tel: +90 (224) 280 75 00
Faks: +90 224 280 75 01
Email: info@akyapak.com.tr

AKYAPAK USA

4007 W Alva Street Unit B Tampa, FL 33614

Tel: +1 (813) 351 7100
Email: info@akyapakusa.com
Web: www.akyapakusa.com

AKYAPAK RUSSIA

127238, Moscow, Dmitrovskoe Shosse, 71b, Office 216

Tel: +7 925 608 28 80
Email: russia@akyapak.com

Teknik Destek: 0850 221 58 69

© 2017-2022 Akyapak. All Rights Reserved.
Kariyer Gizlilik Bildirimi Bilgi Toplumu Hizmetleri KVKK Aydınlatma Metni Akyapak İlgili Kişi Başvuru Formu